• Düz Pakette Endüstri Oyununa Karşı Uyarıyoruz
  • Türk Toraks Derneği Uyarıyor: Ülkemizde tütün kullanımı yeniden artıyor
  • 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Nedeniyle Özel Sayı

SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Doç. Dr. Özen Aşut
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Efza Evrengil
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)