• Toplum sağlığı bir kez daha kazandı
  • Düz Pakette Endüstri Oyununa Karşı Uyarıyoruz
  • "31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü” Nedeniyle Özel Sayı

SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Osman Elbek
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)