5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongre Bildirileri-Kocaeli

Ankara İlindeki Bazı Taksi Şoförlerinin Taksilerde Sigara Yasağı Konusundaki Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

 Ankara'nın Bir İlçesinde Bazı Hanelerde Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Durumu

 Hekimlerin Sigara İçme Davranışlarının Tıp Etiği İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

 Tütün Atlası: Edirne'de Tütün Satış Noktalarının Sayı Ve Dağılımı

 Kayseri'de Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Tütüne Ve Tütün Yasağına Bakışları

 Sağlık Çalışanlarında Sigara İçme Ve Bırakma Araştırması

 Güzelbahçe'de İçkili Restoranlarda Çalışanlarda Alkol Ve Sigara Kullanım Sıklığı Ve Etkileyen Etmenler

 Kendi Kendine Sigarayı Bırakıp, Sigara Bıraktırma Polikliniğinden Yardım İsteyen Hastaların 1 Yılık Takip Sonuçları.

 Tütün Kontrolü Yasasının Kapalı Ortam Hava Kalitesi Üzerindeki Etkileri

 İkram Sektörü Çalışan Ve Müşterilerinin Yasa Hakkındaki Öncesi Ve Sonrası Görüşleri

 Gebelik Ve Tütün Dumanından Pasif Etkilenim

 Kapalı Ortamda Tütün Kullanımı Bir Çalışan Sağlığı Sorunudur

 Tütün Kontrolü Yasası Sonrasında Acil Başvurularda Kalp Ve Solunum Hastalıkları

 İstanbul'da Sigara Yasağının Uygulanmasının Tütün Kullanımı Ve Pasif İçicilikle İlgili Tanılarda Acil Servis Başvuruları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tütün Ürünlerini Kullanma Deneyimleri Ve Sigara İçmeye Yönelik Bazı Düşünceleri

 Ttd Üyesi Olan Göğüs Hastalıkları Hekimlerinde Sigara İçme Durumu Ve İlişkili Faktörler

 Ttd Üyesi Olan Göğüs Hastalıkları Hekimlerinin Sigara Bırakma Polikliniği Yapmaları İle İlişkili Faktörler

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Merkezlerine Sigara Bırakma Yardımı İçin Başvuran Hastaların Sigara İçme Özellikleri

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezlerine Başvuran Hastaların Sigara Bırakma Sonuçları

 Dumansız Hava Sahası Uygulaması İle Basında Olumsuz Haber Akış İlişkisinin Değerlendirilmesi

 Dumansız Hava Sahasına Karşı Kullanılan Savların Yazılı Basından İncelenmesi

 Yazılı Basının Tütün Kontrolu Konusunda Algı Ve Tutumunun İncelenmesi

 Aütf'de Çalışan Hemşire, Öğrenci Ve Araştırma Görevlilerinin Sigara İçme Durumları (Aütf Sisag Etkinliği)

 07.11.1996 Ve 03.01.2008 Tarihli 4207 Sayılı Tütün Kontrolü Hakkındaki Kanun'ların Yürürlüğe Girmesinden Üçer Ay Önce Ve Sonrası Dönemlerde Kanun'larla İlgili Seçilmiş İki Gazeteye Yansıyan Haberlerin İncelenmesi