Tütün Ürünleri Yasa Dışı Olmalı!

31 Mayıs 2011 Sigarasız bir Dünya Günü

Sigara ve Sağlık Komitesi  2023 hedefi:

Tütün ürünleri yasa dışı olmalı!

 

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin, 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü kapsamında Hilton Otel’de yaptığı basın toplantısına 12 yaşındaki, kronik akciğer hastası Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. 

Toplantıya katılan ve Başbakan’ın ismini taşıyan küçük Recep Tayyip Erdoğan: ‘Sigarayı satanlar hastalandırdığını biliyormuş ama yine satıyorlarmış’ dedi ve ‘İçen insanları hasta eden, öldüren, dumanını soluyanı hastalandıran sigara neden satılıyor?’ diye sordu.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin (SSUK), 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü kapsamında Hilton Otel’de düzenlediği basın toplantısına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına Mecit Alemdar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye temsilciliğinden Dr. Toker Ergüder, HASUDER’den Prof. Dr. Hilal Özcebe, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği’nden Doç. Dr. Bülent Karadağ, Türk Toraks Derneği‘nden Doç. Dr. Sedat Altın  ve SSUK Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı katıldı. Toplantının bir de sürpriz konuğu vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la aynı ismi taşıyan 12 yaşındaki, kronik akciğer hastası küçük Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılarak insanları öldüren ve hastalandıran bir ürünün satışının yasak olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

60 yılda kullanıcısının yarısını öldüren dünyadaki tek ürün olan ‘Sigara’ tamamen yasaklanmalı.

Yapılan toplantıda uzmanlar sigaranın altmış yılı aşkın süredir kullanıcısının yarısını öldürdüğü  bilinen dünyadaki tek ürün olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptılar;

“Ülkemiz, Avrupa’da Tütün Kontrolünü en iyi uygulayan ülkeler arasında dördüncü sırada yerini aldı. Bununla birlikte, bölgede çok önemli konumda olan ülkemizi sigara endüstrisinin gözden çıkarmaya niyeti olmadığı bilinmektedir. O yüzden tütün kontrolü uzmanları olarak gelecek nesil için önemli hedefler belirledik. 60 yılda kullananların yarısını öldürdüğü  bilinen bir ürünün yasal düzenlemeler ile yavaş yavaş  kullanımının azaltılması yerine 2023 tarihinden itibaren satışının yasa dışı olmasını talep ediyoruz.”

Uzmanlar 2023 yılında tütün ürünlerinin yasadışı olması taleplerinin şu nedenlerle açıkladı;

·      Müşterisini öldüren hiç bir ürünün yasal olarak satılmadığı,

·      Tütün kullanımının her yıl dünyada 6 milyon, ülkemizde ise 100 bin kişinin canına mal olduğu,

·      Tütün kullanımı bulaşıcı olmayan hastalıkların % 63’ünde risk faktörü olduğu,

·      Kapalı alanda sigara içmenin engellenmesi bile kalp krizlerini, astım nöbetlerini % 20 azalttığı,

·      Sigara kullanımının 25 milyar, meydana getirdiği hastalıkların 30 milyar TL maliyetinin olduğu,

·      Sigara endüstrisinin 1980’li yıllardan beri tütün kontrolü yasalarını engellemeye, ihlal ettirmeye çalıştığının belgelerle saptandığı,

·      Sağlığı geliştirecek her yönetmeliğin sigara endüstrisi tarafından Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne taşındığı,

·      Sigara endüstrisinin uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek devlet kurumları ile kendi çıkarları doğrultusunda yaptırımlar elde etmek için görüşmeler yaptığı,

gerçeklerinden yola çıkarak,  bazı dünya ülkelerinin benimsediği gibi, ülkemizde tütün kullanımının 2023 yılında yasa dışı kılınmasını talep edilmektedir.

SSUK, 2023 yılında tütün ürünleri yasa dışı oluncaya kadar bugünden itibaren;

·   Şekli, tasarımı, logosu ve renkleriyle dahi cazibe kaynağı olan sigara paketlerinin aldatıcı bir reklam unsuru olduğunun dikkate alınarak, en iyi önlem olan tek tip ve düz paket  uygulamasına,

·   Tütün ürünü satış noktalarında  aleni bir reklam görüntüsü sergilenmesinin gençlerin sigara kullanımını arttırdığını dikkate alarak, 4207 sayılı kanunda “işletme dışında görünmeyecek şekilde” ibaresinin kaldırılması ve sigara paketlerinin görünmez şekilde tezgah altlarında  ve satış sırasında diğer ürünlerin görülmesini engelleyecek şekilde yapılmış  kapalı dolaplarda bulundurulması için düzenleme yapılmasına,

·   Tütün ürünlerinin cazibesini arttırarak  kullanımına teşvik ettiği saptanan katkı maddelerinin ve bitkisel nargile dahil duman üreterek satışa sunulan her türlü ürünün kapalı alanda kullanılmasının yasaklanmasına,

·   Sağlık politikaları ile sigara endüstrisi çıkarları arasında uzlaşmaz bir çatışma olduğu dikkate alınarak, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.3 maddesi gereğince, başta kamu idareleri olmak üzere, tütün kontrolünde etkisi olan tüm kişi ve kurumların, tütün endüstrisi ve bağlantılı şirketleri ile her türlü işbirliğini reddetmesi, bunlarla ilişkilerinde hesap verebilir ve şeffaf olması, teşviklerden yararlandırmaması, bunların sosyal sorumluluk ve diğer teşvik önerilerini reddetmesi, politika oluşturma, danışma ve çalışma süreçlerine asla dahil etmemesine özen gösterilmesi ve bu konuda düzenlemeler yapılmasını talep etmektedir.