Tütün Kontrol Sempozyumu

Değerli Meslektaşımız,

Hekimlik mesleğinin temel önceliğinin “zarar vermeme” olduğuna inanıyorsanız;

Hekimlik mesleğinin temel önceliğinin “yararlı olma” olduğuna inanıyorsanız;

Günde onlarca hastaya makine misali “bakıp” puan toplamaktan usanmışsanız;

Mesleğinizi bireye ve topluma yararlı biçimde yetkinleştirmek istiyorsanız Tütün Kontrolü Sempozyum’u tam size göre…

 

Bu sempozyumda;

 • TEKEL’i,
 • Tütün kontrolünün ekonomiden geçen fay hatlarını,
 • Tütünün insanın yaşamında kapladığı kültürel yerini,
 • Göğüs hastalıklarının oluşumunda tütünün oynadığı rolü,
 • Reseptörlere, sitokinlere indirgemeden tütün bağımlılığını,
 • Her gün Türkiye’de yüzlerce ölüme yol açan katillerin nasıl çalıştığını,
 • Kadın ve gençliğin tütün salgını açısından neden hedef grup seçildiğini,
 • Endüstrinin yeni pazarlama taktikleri olan nargileyi, dumansız tütün ürünlerini,
 • Tıp eğitiminin eksikliklerini ve tütün kontrolünde olması gereken eğitim biçimini,
 • Hastalarımıza sigara bırakma konusunda farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerle nasıl yardımcı olabileceğimizi,
 • Tüm dünyada haklı olarak ödüllendirilen Ulusal Tütün Kontrol Programını ve daha iyi bir programın temel yapı taşlarını,..

 

Sağlık Bakanlığı, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu,  Dünya Sağlık Örgütü ve Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi katılımıyla,

Kısa oturumlar eşliğinde sıkılmadan

Olgular eşliğinde deneyim paylaşım ortamı yaratarak

Sertifiye edilmiş bir Sigara Bırakma Kursu programı eşliğinde

Gelecek dönem Türkiye’sinin eylem planlarını yaparak hep birlikte tartışacağız.

 

Bugün ve gelecekte “iyi bir iş yaptık” diyebilmek için sizi Türkiye’nin ve dünyanın bu en büyük toplum sağlığı sorununu tartışmaya davet ediyoruz.

Takviminizde 15-18 Kasım 2012 tarihini şimdiden kaydedin. Çeşme’ de buluşmak üzere…..

TÜTÜN KONTROLÜ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KOMİTESİ

Detaylar’a www.tutunkontrolusempozyumu.com adresinden ulaşabilirsiniz.