Harap Etti Tütün Beni, Şemsi YASTIMAN

Hem vallahi hem billahi
Harap etti tütün beni
Cana afat-ı İlahi
Harap etti tütün beni

Yılandaki zehir gibi
Afet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi
Harap etti tütün beni

Doktorlar boşuna mı söyler
İçmen diye telkin eyler
Duyun ey hanımlar beyler
Harap etti tütün beni

Gündüz demem gece demem
Ana sütü değil emem
Bir iştahlı yemek yemem
Harap etti tütün beni

Sağlam idim oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda bile öksürük
Harap etti tütün beni

Hastalığı seri seri
Nefes darlığı kanseri
Hele midede ülseri
Harap etti tütün beni

Hani bunu kim önlüyor
Öğüt veren kim dinliyor
Çoğu yatakta inliyor
Harap etti tütün beni

Söylesin kim gördüyse
Faydası neymiş herkese
Gitti sıhhat ile kese
Harap etti tütün beni

 

İbret almadım fenden
Kim hoşnut icat edenden
Çoluk çocuk bıktı benden
Harap etti tütün beni

Yüzbinde bir terk eden mert
Tiryakilik onulmaz dert
İnanın darbesi sert
Harap etti tütün beni

Nişanlıma ağzım koktu
Dedi bana talip çoktu
Hayırlı işe nifak soktu
Harap etti tütün beni

Ne dersiniz gençler buna
Yıl giderim kara kara
Sanki esir olduk buna
Harap etti tütün beni

En sert tütünü seçerdim
Günde dört paket içerdim
İçmezde dalga geçerdim
Harap etti tütün beni

Öyle yüzsüz bir misafir
Hem de imansız bir kâfir
Armağanı safi zifir
Harap etti tütün beni

Ben bunu böyle sanmazdım
Bileydim ele kanmazdım
Babam derdi inanmazdım
Harap etti tütün beni

Şemsi der bu vaziyetim
Kendimeymiş eziyetim
İçenlere vasiyetim
Harap etti tütün beni

Hem vallahi hem billahi
Harap etti tütün beni
Cana afat-ı İlahi
Harap etti tütün beni

Yılandaki zehir gibi
Afet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi
Harap etti tütün beni

Doktorlar boşuna mı söyler
İçmen diye telkin eyler
Duyun ey hanımlar beyler
Harap etti tütün beni

Gündüz demem gece demem
Ana sütü değil emem
Bir iştahlı yemek yemem
Harap etti tütün beni

Sağlam idim oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda bile öksürük
Harap etti tütün beni

Hastalığı seri seri
Nefes darlığı kanseri
Hele midede ülseri
Harap etti tütün beni

Hani bunu kim önlüyor
Öğüt veren kim dinliyor
Çoğu yatakta inliyor
Harap etti tütün beni

Söylesin kim gördüyse
Faydası neymiş herkese
Gitti sıhhat ile kese
Harap etti tütün beni

İbret almadım fenden
Kim hoşnut icat edenden
Çoluk çocuk bıktı benden
Harap etti tütün beni

Yüzbinde bir terk eden mert
Tiryakilik onulmaz dert
İnanın darbesi sert
Harap etti tütün beni

Nişanlıma ağzım koktu
Dedi bana talip çoktu
Hayırlı işe nifak soktu
Harap etti tütün beni

Ne dersiniz gençler buna
Yıl giderim kara kara
Sanki esir olduk buna
Harap etti tütün beni

En sert tütünü seçerdim
Günde dört paket içerdim
İçmezde dalga geçerdim
Harap etti tütün beni

Öyle yüzsüz bir misafir
Hem de imansız bir kâfir
Armağanı safi zifir
Harap etti tütün beni

Ben bunu böyle sanmazdım
Bileydim ele kanmazdım
Babam derdi inanmazdım
Harap etti tütün beni

Şemsi der bu vaziyetim
Kendimeymiş eziyetim
İçenlere vasiyetim
Harap etti tütün beni