Sigara Paketleri Üzerindeki Resimli Uyarılar

Sigara Paketleri Üzerindeki Resimli Uyarılar Sigara İçme Sıklığını Azaltmak İçin Önemli Bir UygulamaATO, 07.08.2009,

http://www.ato.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=315:sigara-paketleri-uezerindeki-resimli-uyarlar-sigara-cme-skln-azaltmak-cin-oenemli-bir-uygulama-&catid=7:komguebilnot
Ankara Tabip Odası, 07.08.2009                                                  
 
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Güncel Bilgi Notu 
Tütün ile mücadele Türkiye’de sağlığın korunması ve geliştirilmesi adına çok önemli bir çalışma alanıdır. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının da çalışma alanlarından bağımsız olarak bu mücadelenin güçlü savunucusu olmaları gerekmektedir.
Mücadelenin çok farklı boyutları bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler, gönüllü çalışmalar, eğitim, bilgi ve bilinç artırıcı etkinlikler bu başlıkların öne çıkanlarıdır. Son yıllarda üzerinde çalışılan bir konu da SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDE RESİMLİ UYARI YAZILARININ YER ALMASI konusu olmuştur. Bu uygulamanın sigarayı bırakmaya olan katkıları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ifade edilmektedir. Kanada’da paketler üzerindeki uyarılar nedeniyle sigara içicilerinin %27’Sİ EVLERİNDE DAHA AZ SİGARA İÇMEYE BAŞLAMIŞLARDIR. Singapur’da paketlerin üzerindeki uyarılar nedeniyle her 6 İÇİCİDEN BİRİSİ SİGARA İÇMEYİ BIRAKMIŞTIR.
2009 yılının 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü”nün ana teması da bu çalışma üzerinde olmuştur

Resim 1. Pasif Etkilenim Astıma Neden Olur !
 Türkiye’nin de imza koyduğu ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylayarak yasalaştırdığı Uluslararası Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereği taraf ülkelerin resimli uyarı yazılarını sigara paketleri üzerine yerleştirmeleri gerekmektedir. İlk uygulayan ülkeler Kanada, Polonya ve Tayland olmuştur. Türkiye’de uyarı yazıları halen paketler üzerinde bulunmaktadır. Bu uygulamaya ek olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren resimli uyarılar da yer alacaktır. Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurumu kaynaklı TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği 1/1/2010 tarihinden önce üretilen ve birim paket ve grupman ambalajlarında birleşik uyarılar bulunmayan tütün mamulleri en geç 30/6/2010 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve 31/12/2010 tarihine kadar da piyasada bulunabilir.
Resimli uyarıların sigara bırakma konusuna olan etkisi “7 GÜN-24 SAAT; KESİNTİSİZ !” olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç okuma yazma bilenlerin yanı sıra okuma yazma bilmeyen ve sigara içen kişilere olan etkisi açısından da son derece önemlidir.
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu çalışanları tütün ile mücadelenin çeşitli boyutları ile ilgili olarak meslektaşlarını ve kamuoyunu öteden beri bilgilendirmeye çalışmaktadır. Resimli uyarı yazıları ve uygulamanın mücadeleye katkısı da bu kapsamda güncel bir bilgi niteliğindedir.
Saygı ile duyurulur…
Yararlanılan başlıca kaynaklar:
1.     http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598040_eng.pdf. Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2009.
2.     Cunningham R. Gruesome photos on cigarette packages reduce tobacco use. http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-069559/en/print.html. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2009.
3.     3. http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete/rga/09/04/05040901.htm. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2009.
4.     Resmi Gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/08/20090806-7.htm. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2009.