Uyarıyoruz: Kadınlar Hedefte!

Uyarıyoruz: Kadınlar Hedefte!www.toraks.org.tr, 26.05.2010,

http://www.toraks.org.tr/news.php?id=1565
TTD, 26.05.2010

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), her yılın 31 Mayıs gününü “Sigarasız Dünya Günü (World No Tobacco Day)” olarak kabul etmiştir. DSÖ, “31 Mayıs” günü vesilesiyle tüm dünya ülkelerine; tütünün yol açtığı sorunlara dikkat çekmelerini ve ülkelerinde tütün tüketiminin azaltılması için gerekli politikaları hayata geçirmelerini önermektedir.

 • Çünkü tütün kullanımı,  tüm dünyada en sık ikinci ölüm sebebidir ve günümüzde her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumludur.
 • Çünkü tütün kullanımı, 20.yüzyılda 100 milyon insanı öldürmüştür ve 21.yüzyılda 1 milyar kişiyi öldürme riskine sahiptir.
 • Çünkü tütün kullanımı, ulusal kaynakların eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil de ölüme sebep olan sigaraya (yani tütün tekellerine) harcanmasına yol açmakta ve ülkeleri yoksullaştırmaktadır.
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de etkinlik günü olarak kabul edilen “31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü”nün amacı;
1. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı ile oluşan nikotin bağımlılığının yarattığı sağlık tehlikeleri konusunda toplum bilinci oluşturmak,
2. Tütün endüstrisinin pazarlama taktikleri ve bağımlılığı arttırıcı stratejileri hakkında toplumu bilgilendirmek,
3. Sigara karşıtı kampanyaları yaygınlaştırarak bu kampanyaların etkisini arttırmak,

4. Sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesini destekleyerek, gelecek nesilleri tütün ve tütün mamulleri kullanımından uzak tutacak etkiyi yaratmaktır. 

UYARIYORUZ: KADINLAR HEDEFTE!

Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde 1987’den bu yana gerçekleştirilen “31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü” etkinlikleri, her yıl farklı temalarla tütün salgınının farklı bir boyutuna dikkat çekmektedir. “Tütünsüz Gençlik”, “Pasif İçicilik Öldürücüdür”, “Dumansız Kapalı Alanlar”, “Sağlık Çalışanları Tütüne Karşı”, “Tütünün her şekli öldürücüdür, aldanmayın!”, “Tütün VEYA Sağlık: Sağlığı Seç!” gibi temalar bunlardan birkaçıdır.
2010 yılı “Sigarasız Dünya Günü” etkinliklerin amacı ise “tütün endüstrisinin kadınlarda sigara içiciliğini arttırmaya yönelik pazarlama taktiklerine vurgu yaparak kadınlarımızı sigara konusunda uyarmaktır”.

Bu nedenle UYARIYORUZ: KADINLAR HEDEFTE!

 • Dünya genelinde 5 sigara içicisinden birisi kadındır.
 • Her geçen yıl daha çok sayıda kadın sigara bağımlısı olmaktadır.
 • Tütün endüstrisi kazançlarına kazanç katmak için kadınları hedef seçmiştir.
 • Tütün endüstrisi, sigara içen kadını daha özgür, daha sosyal, başarılı, seksi ya da cazibeli gösterecek şekilde sigara reklâmı yapmakta ve kadınlarda sigara içiciliğini arttırmaya yönelik yeni pazarlama taktikleri geliştirmektedir.
  • Bugünkü sigara kullanıcılarının yarısını, gelecekte sigara ile ilişkili bir hastalık nedeniyle kaybedeceklerini çok iyi bilen tütün endüstrisi,  yeni kullanıcılar yaratmak ihtiyacı içindedir. Bu sebeple “KADINLAR HEDEF”tedir.
KADINLAR TÜRKİYE’DE DE HEDEFTE!

Kadınların sosyoekonomik bağımsızlıklarını kazanması ve sosyal hayatta erkek tipi davranışlar gösterdikleri zaman muhatap alınmaları nedeniyle ne yazık ki Türkiye’de yıllar içerisinde kadınlarda sigara içim oranı erkeklerin aksine artmaktadır. Türkiye’de halen 18 yaş üstü kadınlarda yaklaşık 6 kadından birisi sigara içmektedir.

SAĞLIKSIZ KADINLAR, SAĞLIKSIZ BİR GELECEK DEMEKTİR!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün ‘Kadın ve Sağlık’ raporu, dünya üzerinde birçok eşitsizliğe maruz kalan kadınların sağlık konusunda da erkeklerin gerisinde olduğunu göstermiştir. Rapor; kadınların erkekler ile aynı sağlık sorunlarını paylaşmasına ve biyolojik nedenlerle daha uzun yaşar görünmelerine rağmen, yaşamlarını genel olarak erkeklere göre çok daha kalitelisiz ve sağlıksız sürdürdüklerini ortaya koyar.  Tütün endüstrisi, kadınların bu sağlıksız ve kalitesiz hayatlarına bir de sigara içiciliğini ve nikotin bağımlılığını sokmaya çalışmaktadır.
Sigara içiciliğinin ve nikotin bağımlılığının kadınlardaki etkileri, erkeklere göre çok daha yıkıcı ve yok edicidir.  Tütün kullanımı kadınlarda da kalp ve akciğer Hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa ve organ hasarına sebep olur, ölümcül sonuçlar doğurur. Sigara içiciliği, kadının sağlığını ve güzelliğini bozar.

 

OYSA UNUTMAYALIM Kİ;

“Kadın sağlığını korumak ve iyileştirmek, yalnızca günümüz toplumu için değil gelecek nesillerin sağlığı ve gelişimi için de kritik öneme sahiptir.”

 

Kadınlarda Sigara Kullanımı ve Kısırlık:

 • Bugüne dek yapılan birçok araştırmada; kadınların sigara içmesinin üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkilerinin olduğu gösterilmiştir yani “sigara, kadının doğurganlığını azaltır”.
 • Gebelik isteyen kadınların yaklaşık yarısında; eğer sigara içiyorsa beklenen gebelik için ortalama 1 yıl kadar gecikmeye neden olmaktadır yani “sigara, beklenen gebeliği geciktirir”
 • Sigara içiciliği, suni döllenme veya tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemlerinin başarısını da olumsuz etkiler. Hatta bazı ülkelerde, tüp bebek uygulamalarında sigara içen kişiler programa alınmamaktadır. Yani “sigara yardımcı üreme yöntemlerini güçleştirir”.
 Kadınlarda Sigara Kullanımı ve Gebelik:
 • Gebe iken sigara içen annelerin kanındaki nikotin ve karbonmonoksid gazı plasenta yolu ile anne karnındaki bebeğe kolayca geçmektedir. Yani anne karnındaki bebek, anne her sigara içtiğinde tütünün zararlı etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır. Bu durum “erken düşüklere ve anne karnında ölümlere” yol açmaktadır.
 • Gebe iken sigara içen annelerde; “erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek” ve “ani bebek ölümleri” daha sık karşılaşılan bir durumdur.
 • Gebe iken sigara içen annelerin çocuklarının; doğumda normal görülmelerine karşın ileri hayatlarında “öğrenme ve kavrama yeteneklerinin daha az geliştiği” gösterilmiştir. 
Kadınlarda Sigara Kullanımı ve Çocuklardaki Etkisi:
 • Kadınların sigara içicisi olması çocukların çok erken dönemde sigarayla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Annenin sigara içiyor olması, çocuk ve gençler için sigaraya başlamada bir etkendir.
 • Ayrıca tüm gün evde olan anneler, evin herhangi bir kapalı alanında sürekli sigara içiyor ise; ev içinde o havayı soluyan çocuklarda pasif içiciliğe yol açabilir. Bu durum, çocukların sık sık havayolu enfeksiyonu geçirmesine, akciğer sağlığının bozulmasına ve genel olarak daha sağlıksız olmalarına neden olmaktadır. 
TÜTÜN SALGININ İLACI 4207 SAYILI YASADIR!
Birey ve ülke düzeyinde ciddi ekonomik, sağlık maliyetleri olan tütün salgınını önlemenin bireylere ve ülkeye her açıdan zarar vermesini engellemenin yolu, 4207 sayılı tütün ve tütün ürünlerinin zararlarını önlemeyi amaçlayan yasanın korunması ve gerektiği şekilde uygulanmasıdır. Bu yasayı iyi uygulayarak tütün salgınını kontrol altına alabilir ve tütünün zararlarından tüm insanlarımızı koruyabiliriz. 
 • 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle bir kez daha TÜM TÜRKİYE’YE seslenmek istiyoruz:
- Eğer havanızın temiz kalmasını istiyorsanız, eğer çocuklarınızın sağlıklı ortamlarda büyümesini istiyorsanız, eğer bireysel ve toplumsal zenginliklerimize tütün endüstrisinin el koymasını istemiyorsanız;
Hep birlikte 4207 sayılı yasaya sahip çıkalım. İstediğimiz değişimin kendisi olalım ve tütün kanunu ihlal etmeyelim, ihlal edenleri uyaralım. Yurttaşlık görevimizin gereğini yerine getirelim. 
 • 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle “önce zarar verme” ilkesine göre mesleki faaliyetlerini sürdüren SAĞLIK ÇALIŞANLARINA seslenmek istiyoruz:
 - Temel görevleri “öncelikle koruma” olması gereken sağlık çalışanları, her şeyden önce zarar veren sigara içiciliğini “önlemeli”,  tütün karşıtı mücadelede etkin görev üstlenmelidirler.  Bu görev yalnızca hekimlere ya da göğüs hastalıkları uzmanlarına ait değildir. “Tüm sağlık çalışanlarının” hem sigara kullanmayarak hem de 4207 sayılı yasanın gönüllü denetçileri olarak bu mücadelenin bir parçası haline gelmelerini istiyoruz
 • 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle KAMUSAL OTORİTEYE seslenmek istiyoruz:
 - Yoksulluk, işsizlik ve eğitim düşüklüğünün tütün salgınını arttıran en temel faktörler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle işsizliği ve yoksulluğu önleyecek; tüm toplumun ve özellikle kadınların eğitim haklarını güvence altına alacak sosyal devlet uygulamalarının ülkemizde daha da yetkinleştirilmesini sizlerden talep ediyoruz.
 • 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle ÜLKEMİZ KADINLARINA seslenmek istiyoruz:
- Tehlike kapımızda!!! Gelişmekte olan ülkelerin kadınlarında sigara içiciliğini arttırmaya yönelik geliştirdikleri yeni pazarlama taktikleri ile; tütün endüstrisinin yeni hedefi sizlersiniz. Bu tuzağa düşmeyin. Bu günden itibaren sadece sigaraya değil tütünün her şekline hayır deyin. Unutmayın; sizlerin bu konudaki doğru tutumu yalnızca günümüz toplumu için değil gelecek nesillerin sağlığı ve gelişimi için de kritik öneme sahiptir.