Dumansız Hava Sahası Uygulaması

Dumansız Hava Sahası Uygulaması 3. Yılını Doldurdu -Basın Açıklaması-www.yesilay.org.tr, 23.05.2011,

http://www.yesilay.org.tr/HaberlerAyrinti.aspx?id=626
YEŞİLAY, 20.05.2011
 
Kamu ve özel tüm binaların kapalı alanları başta olmak üzere, eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence yerlerinin kapalı alanları ile toplu taşıma araçlarında sigara kullanımını yasaklayan “Dumansız Hava Sahası” üçüncü yılını doldurdu.
 
19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren, “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”un ilgili hükümleriyle, halkımızın daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşaması yolunda en önemli adımlardan birisi atılmış oldu. “Dumansız Hava Sahası” ile ikamete mahsus konutlar hariç olmak üzere, kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi önlenmiş, halkımız ile birlikte gelecek nesillerin de sigaranın zararlarından korunması sağlanmıştır.
 
“Dumansız Hava Sahası” uygulamasının kamuoyuna ve toplum sağlığına olan olumlu etkileri üçüncü yılında, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışma ile de ortaya konmuştur. Söz konusu bu çalışmada, Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede, tütün kullanımının erkeklerde yüzde 47'den 40'a, kadınlarda yüzde 15'den 13'e indiğini, kapalı ortamlarda sigara dumanına maruz kalma ise yüzde 38'den 14'e düştüğü tespit edilmiştir.
 
Sağlık Bakanlığı'nın 15 yaş üstünde 8 bin 342 kişi üzerinde yaptığı ve 2008 ile 2010 yılına ilişkin oranların karşılaştırıldığı bu çalışmada, tütün kullanım oranının hem erkekler hem de kadınlarda düşüşte olduğu tespit edilirken, sigarayı bırakma ve tütün kullanma oranının erkeklerde daha fazla olduğu dikkati çekmektedir.
 
Sigara kullanımı ile ilgili verilerde, kadınların tütün kullanım oranları, her gün sigara tüketme oranı ve sigarayı bırakma oranındaki düşüşler mevcut olsa da bu oranların çok küçük yüzdeleri ifade etmesi maalesef olumsuz bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira özellikle son yıllarda sigara kullanımının yetişkin kadınlar başta olmak üzere artış göstermesi önemli bir husustur. Anne sütüne olan olumsuz etkileri nedeniyle doğmamış çocukların dahi sağlığına zarar veren sigara kullanımının, özellikle kadınlar başta olmak üzere azaltılması için, çalışmaların aralıksız devam ettirilmesi gerekmektedir.
 
Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasında yer verilen diğer hususlar ise, her gün sigara kullanma durumu, kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalma, evlerde sigara içilmesine izin verme, toplu taşıma araçlarında sigara dumanına maruz kalma olup, bu oranlarda ciddi düşüşler olduğu da ortaya konmuştur.
 
Bireyleri ve toplumu sosyal, ekonomik ve toplumsal alanda kısıtlayan, psikolojik ve biyolojik zararları her gün yeni veriler ve çalışmalarla ortaya konan sigara kullanımının önlenmesi için, “Dumansız Hava Sahası” çalışmalarına destek verilmesi, denetim mekanizmalarının iyi şekilde işletilmesi gerekmektedir. 3. yılını dolduran “Dumansız Hava Sahası” uygulaması ile birlikte, kanuni düzenlemelerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, sigaranın zararlarının önlenmesi ve sigara kullanımının en aza indirilmesi ilgili kurumların ve kamuoyunun desteği ile sağlanacaktır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı
Av. Muharrem BALCI