Yaşam Kurtaracak En Önemli 3 Şeyden Biri

Yaşam Kurtaracak En Önemli 3 Şeyden Biri: Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesiwww.solunum.org.tr, 28.05.2011,

http://www.solunum.org.tr/News.aspx?newsId=176
TÜSAD, 28.05.2011
 
31 MAYIS SİGARASIZ DÜNYA GÜNÜ dolayısı ile TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği)  Tütün Çalışma Grubu tarafından hazırlanan basın açıklaması
 
 
31 Mayıs’lar Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin içimindeki zararlara dikkat çekmek amacıyla her yıl ‘Sigarasız Dünya Günü’ olarak kutlanmaktadır. Her yıl farklı bir temanın öne çıkarıldığı Sigarasız Dünya Günü etkinliklerinde bu yılki ana tema TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ olarak belirlenmiştir.

Dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bunların 5 milyona yakını halen sigara içen ya da daha önce sigara içmiş kişiler iken 600 binden fazlası ise sigara içmedikleri halde pasif sigara dumanına maruz kalanlardır. 20. Yüzyılda 100 milyon insanın ölümüne neden olan sigara eğer gerekli önlemler alınmazsa 21. Yüzyılda yaklaşık 1 milyar insanın ölümüne yol açacaktır. Bu doğrultuda 2003 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gündeme gelmiştir. Bu sözleşmenin amacı; ‘mevcut ve gelecekteki nesilleri ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde tarafların bir tütün kontrolu çerçevesi hazırlayıp yürürlüğe koymasıyla, tütün tüketimi ve tütün dumanına maruz kalmanın, yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarından korumak’, olarak belirtilmiştir. Bu sözleşmeye bağlı olarak yapılacaklar da kabaca iki başlık altında toplanmıştır;
 
1.                Tütüne talebi azaltmaya yönelik önlemler
2.                Tütün temininin azaltılmasına yönelik önlemler
3.                 
Tütün Kontrolü çerçeve Sözleşmesi bugüne kadar Türkiye’nin de içinde bulunduğu 172 ülke tarafından imzalanmıştır. Ülkemizde de bu doğrultuda 5727 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sigarasız bir toplum olma yönünde önemli bir yol alınmıştır. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ise sigara satışlarında  %5 civarında düşme meydana gelmiştir.

TÜSAD ülkemizde sigara konusunda bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini her zaman devam ettirecek ve Tütün kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve 5727 sayılı yasanın uygulanmasının takipçisi olacaktır.
 
Prof Dr Tunçalp Demir
TÜSAD Tütün Kontrol Çalışma Grubu Başkanı