• scscd dsdcdscd
  • sddsdsd
  • Toplum sağlığı bir kez daha kazandı

SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Osman Elbek
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)