Sigara ve Sağlık Komitesi (S.S.U.K.)

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) 1995 yılında, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sigarasız Bir Dünya İçin Elele" (United for a Tobacco-Free World) sloganı paralelinde "gönüllü birliktelik" esasına dayalı olarak kurulmuştur.
Kurulduğu yıllarda SSUK'un temel hedefi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuş bulunan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin sağlanması olmuştur. Bilindiği gibi 4207 sayılı Kanun,  SSUK'un gayretleriyle yasalaşmış ve 26/11/1996 tarihli ve 22829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde de SSUK, yasa hükümlerinin hayata geçirilmesi amacı ile çeşitli etkinliklerde bulunmuştur. Yasanın kabul edilişinin birinci yıldönümünde Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi düzenlenmiş, 1999 yılında da aynı kongrenin ikincisini gerçekleştirmiştir.

Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve tütün kontrolünün toplumun her kesimi tarafından desteklendiğinde başarıya ulaşacağına inanan SSUK,  şemsiyesi altında 40'dan fazla resmi ve sivil kuruluşu temsil etmektedir.
SSUK, ülkedeki tütün kontrolü mücadelesine katkıda bulunmak amacı ile konferans, seminer, radyo ve televizyon programları vb. çeşitli etkinliklerde yer almakta ve özellikle 31 Mayıs Dünya Sigarasız günü dolayısıyla  çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.

SSUK, 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5727 ve 5752 sayılı Kanunlar ile değişik Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında  4207 sayılı Kanunun  "...kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması..." amacının gerçekleştirilmesi için kamu sağlığı ve toplumun geleceği adına yapmakta olduğu çalışmaları yoğunlaştırarak sürdürmektedir.

SSUK'un Dönem Başkanlığını Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Sinan Adıyaman yürütmektedir.

SSUK hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Osman Elbek
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

ssuk.org.tr

Yürütme Kurulu

  • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
  • Tütün Eksperleri Derneği
  • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM
  • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
  • Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  • Türk Toraks Derneği (TTD)
  • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T-HASAK)
  • <<1 >> Tüm liste İçin Tıklayınız