SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Doç. Dr. Özen Aşut
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Efza Evrengil
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)